Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000100
Số lượt truy cập
15499508
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2020-12-08 09:24:08

 

40) Những Ông Chưởng Cơ Gốc Bình Dương Thời Nguyễn Trung Hưng

Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, phần Lục Tỉnh Nam Kỳ, tỉnh Gia Định, ngoài rất nhiều hào kiệt nổi bật của vùng đất phương Nam, tại huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, có rất nhiều vị võ tướng cũng rất nổi tiếng thời nhà Nguyễn trung hưng.

Người thứ nhất là ông Nguyễn Văn Loan người huyện Bình Dương, xuất thân làm Cai Cơ. Năm Đinh Tỵ 1787, ông được cử mang quân đánh nhau với nghĩa binh Tây Sơn trong vùng Ba Lai, ông bị tử trận. Được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ vào miếu Hiển Trung và miếu Trung Tiết Công Thần.

Người thứ nhì là ông Võ Doản Triêm gốc người huyện Bình Dương, xuất thân làm Cai Đội. Ông có nhiều chiến công oanh liệt đánh nhau với nghĩa binh Tây Sơn trong vùng đất phương Nam, nhưng lại bị tử trận trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ vào miếu Hiển Trung và miếu Trung Tiết Công Thần.

Người thứ ba là ông Nguyễn văn Huệ gốc người huyện Bình Dương, xuất thân làm Cai Đội. Ông có nhiều chiến công oanh liệt đánh nhau với nghĩa binh Tây Sơn trong vùng đất phương Nam, nhưng lại bị tử trận trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ vào miếu Hiển Trung và miếu Trung Tiết Công Thần.

Người thứ tư là ông Trương Phước Giáo gốc người huyện Bình Dương, xuất thân làm Cai Đội. Ông có nhiều chiến công oanh liệt đánh nhau với nghĩa binh Tây Sơn trong vùng đất phương Nam, nhưng lại bị tử trận trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ vào miếu Hiển Trung và miếu Trung Tiết Công Thần.

Người thứ năm là ông Trần Văn Lợi gốc người huyện Bình Dương, xuất thân làm Cai Đội. Ông có nhiều chiến công oanh liệt đánh nhau với nghĩa binh Tây Sơn trong vùng đất phương Nam, nhưng lại bị tử trận trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ vào miếu Hiển Trung và miếu Trung Tiết Công Thần.

Người thứ sáu là ông Trần Văn Tánh gốc người huyện Bình Dương, xuất thân làm Cai Đội. Ông có nhiều chiến công oanh liệt đánh nhau với nghĩa binh Tây Sơn trong vùng đất phương Nam, nhưng lại bị tử trận trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ vào miếu Hiển Trung và miếu Trung Tiết Công Thần. 

Người thứ bảy là ông Trương Phước Đỉnh gốc người huyện Bình Dương, xuất thân làm Cai Đội. Ông có nhiều chiến công oanh liệt đánh nhau với nghĩa binh Tây Sơn trong vùng đất phương Nam, nhưng lại bị tử trận trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ vào miếu Hiển Trung và miếu Trung Tiết Công Thần.

Người thứ tám là ông Tôn Thọ Vinh, gốc người Bình Dương, được phong chức Phó Thống Chế, cai quản đạo quân Thần Sách. Sau đó lãnh Tiền Dinh thống lãnh quân binh đi chinh phục thành Qui Nhơn. Nhưng ông bị tử trận trong một trận đánh gần thành Qui Nhơn, được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ ở miếu Biểu Trung và miếu Trung Hưng Công Thần.

Người thứ mười là ông Trương Phước Luật, gốc người Thanh Hóa, miền cực Nam của Bắc Hà. Về sau gia đình di cư vào trú ngụ trong huyện Bình Dương. Ông từng theo Nguyễn Ánh bôn ba sang Xiêm La, được phong chức Phó Thống Chế, sau đó thống lãnh quân binh đi chinh phục thành Qui Nhơn. Nhưng ông bị tử trận trong một trận đánh gần thành Qui Nhơn, được truy tặng chức Chưởng Cơ, liệt thờ ở miếu Hiển Trung và miếu Trung Hưng Công Thần.

 

41) Những Vị Quan Văn Xuất Thân Từ Đất Gia Định Trong Thời Nguyễn Trung Hưng

Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, phần Lục Tỉnh Nam Kỳ, tỉnh Gia Định, ngoài rất nhiều hào kiệt nổi bật của vùng đất phương Nam, tại huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, có rất nhiều vị quan văn cũng rất nổi tiếng thời nhà Nguyễn trung hưng. Người thứ nhất là ông Phạm ngọc Uẩn, một trong những người nổi tiếng về văn học. Ông cũng lại rất giỏi về việc hành chánh, làm quan được qua những chức vụ Hàn Lâm Viện, Hình Bộ Tả Tham Tri, rồi Cai Bộ ở Vĩnh Thanh Trấn (Vĩnh Long), trong bất cứ chức vụ nào ông cũng đều chu toàn rất xuất sắc. Về sau ông được bổ dụng phục vụ ở Bộ Binh và Bộ Hộ. Khi mất ông được truy tặng chức Tham Chính, liệt thờ miếu Trung Hưng Công Thần.

Người thứ nhì là ông Lê Bá Phẩm, gốc người Bình Dương. Hồi đầu Nguyễn trung hưng, ông làm Quốc Giám Thị học, rồi đổi sang làm việc ở Hàn Lâm. Ít lâu sau đó, ông được bổ làm Ký Lục ở Trấn Định, Cai Bộ Quảng Nam, Tham Tri Bộ Hình ở triều đình Huế. Sau đó, ông được triều đình cử đi sứ nhà Thanh. Sau khi trở về, ông lãnh chức Hiệp Trấn Thanh Hóa. Rồi được triệu về Kinh, trao cho chức Tham Biện Sự Vụ Hình Bộ và Hộ Bộ. Rồi sung chức Hình Tào ở Gia Định. Vài năm sau, ông lại được triệu về Kinh, rồi lại được cử làm quyền Hiệp Trấn Nghệ An. Đến năm 1820, Minh Mạng nguyên niên, ông được thăng Thượng Thư Hình Bộ và Hộ Bộ, rồi mất. Ông được triều đình truy tặng là Hiệp Biện Đại Học Sĩ, ban Thụy hiệu là Cẩn Hậu.

Người thứ ba là ông Trương Minh Thành, gốc người Bình Dương, cũng rất nổi tiếng về văn học. Ông từng đỗ đạt trong các khoa thi Gia Định, được bổ làm Nho Học Huấn Đạo. Sau đó thăng dần lên chức Thi Thư Viện Phụng Chỉ, kiêm Thượng Hữu Khanh, Cai Bộ Quảng Đức, Hữu Tham tri Bộ Hộ. Về sau ông được thăng chức Tham tri Bộ Lễ. Con ông là ông Trương Minh Giảng cũng là một trong những viên tướng tài ba thời nhà Nguyễn trung hưng, từng lãnh ấn Tướng Quân, rồi thăng Đông Các Đại Học Sĩ, tước Bình Thành Bá.

 

42) Những Ông Chưởng Cơ Gốc Biên Hòa Thời Nguyễn Trung Hưng

Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, phần Lục Tỉnh Nam Kỳ, tỉnh Biện Hòa có rất nhiều hào kiệt nổi bật của vùng đất phương Nam, trong số đó có một số vị võ tướng làm quan đến chức Chưởng Cơ rất nổi tiếng thời nhà Nguyễn trung hưng như các ông Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Văn Đắc, Lê Văn Tú, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Công Nhàn, Nguyễn Văn Nhâm, vân vân. Tuy nhiên chỉ có năm vị sau đây là được ghi sơ lược lại mà thôi. Người thứ nhất là ông Nguyễn Văn Nghĩa, gốc người huyện Phước Long, tỉnh Biên Hòa. Ông sanh trưởng trong một gia đình nho học, nên từ nhỏ đã được song thân cho theo học chữ Nho, văn hay chữ tốt, lại thêm sức học uyên thâm. Năm Đinh Dậu, 1777, khi Nguyễn Ánh từ Xiêm La trở về đóng quân tại Vùng Hồi Oa Nước Xoáy. Ông ra ứng nghĩa, theo phò Nguyễn Ánh. Đến khi trung hưng, được vua Gia Long phong chức Chưởng Cơ, rồi sau đó thăng lần lên đến chức Trấn Thủ Dinh Trấn Biên.

Người thứ nhì là ông Nguyễn Văn Tánh, gốc người huyện Phước Chính, tỉnh Biên Hòa. Khi Nguyễn Ánh bôn tẩu sang Vọng Các vào năm Đinh Dậu, 1777, ông đang giữ chức Cai Đội, rồi Cai Cơ và sau đó chuyển qua Kiến Vũ Chi Trưởng Chi. Lúc chiến trận đang hồi khốc liệt với nghĩa binh Tây Sơn, ông được thăng Tiên Phong Dinh Liệt Tướng, rồi Trấn Thủ Bình Thuận, và Chưởng Tiền Phong Dinh. Năm 1802, ông được phong làm Chưởng Cơ, lãnh Diên Khánh Thành Trấn Án, và qua đời đang lúc tại chức tại Diên Khánh.

Người thứ ba là ông Nguyễn Văn Đắc, gốc người huyện Phước Chính, Biên Hòa. Khi Nguyễn Ánh bôn tẩu sang Vọng Các vào năm Đinh Dậu, 1777, ông đang giữ chức Chấn Vũ Dinh Cai Thống BInh Cai Cơ. Sau đó ông được chuyển qua Trung Quân Dinh Tiền Chi Hiệu Úy. Sau nhiều chiến công oanh liệt, ông được lãnh chức Khâm Sai Thuộc Nội Trấn Chưởng Cơ. Đến lúc lâm trận tại Diên Khánh vào khoảng năm 1800, ông bị tử trận, và được Nguyễn Ánh truy thăng Chưởng Cơ.

Người thứ tư là ông Lê Văn Tú, gốc người huyện Bình An, Biên Hòa. Ông gia nhập quân đội triều Nguyễn hồi đầu nhà Nguyễn trung hưng, làm Hữu Quân Cai Cơ, rồi chuyển qua Hữu Chi Phó Trưởng Chi. Khi được cử đem quân ra đánh Qui Nhơn, ông bị tử trận tại Bàn Lạc, được truy thăng Chưởng Cơ.

Người thứ năm là ông Nguyễn Văn Quyền, gốc người Bình An, Biên Hòa. Năm 1802, ông làm chức Cai Đội, sau được thăng lần lên chức Ban Trực Vệ Phó Vệ Úy. Đến đầu đời Minh Mạng, ông được cử trông coi Cẩm Y Vệ, rồi thăng chức Chưởng Cơ điều quản Trấn Định Thập Cơ. Sau có công dẹp loạn ở Nam Định. Vua Minh Mạng cho triệu về Kinh và thăng chức Thống Chế, lãnh Tả Quân, thống quản Kiên Nhuệ Thập Cơ, rồi chuyển qua chức Thủ Ngự trấn Hải Dương. Tại đây, do một lỗi lầm nhỏ, ông bị bãi chức, nhưng ngay sau đó lại được nhà vua cho phục chức Phó Vệ Úy, cai quản quân binh ở Hà Nội đi dẹp loạn và bình định được hai tỉnh Thanh Hóa và Tuyên Quang. Lần này ông lại bị lầm lỗi và bị giáng xuống làm lính. Một thời gian lâu về sau mới được cho làm Cai Đội Tiền Xung, lại lập công dẹp loạn và được thăng Vệ Úy, lãnh chức Lãnh Binh tỉnh Tuyên Quang. Khi ông qua đời được vua Minh Mạng phong hàm Thống Chế.

                                                                                                     ( Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn