Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000085
Số lượt truy cập
17032631
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2020-09-12 08:24:52

 

11) Tống Viết Phúc(?-1801)

Theo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, gia đình nội tổ của Tống Viết Phúc ở huyện Tống Sơn, vùng Thanh Hóa, nhưng sau lại dời cư vào Gia Định. Như vậy Tống Viết Phúc sanh trưởng tại miền Nam, nhưng có sách viết là sau khi ông sanh ra tại Thanh Hóa rồi gia đình mới dời cư vào Gia Định. Dầu gì chăng nữa thì ông cũng lớn lên trên vùng đất Gia Định. Từ nhỏ ông là một thanh niên thông minh, lanh lợi và dáng vẻ đỉnh đạt hơn người. Khi Nguyễn Ánh bôn tẩu vào đất phương Nam để lẩn trốn nghĩa binh Tây Sơn, thì ông ra đầu quân với chúa, được sung vào Thuộc Nội Cai Đội, từng theo Nguyễn Ánh lánh nạn sang Xiêm La trong những lần Gia Định thất thủ. Về sau lần được thăng lên chức Phó Vệ Úy và Vệ Úy. Sau khi Nguyễn Ánh trở về đánh chiếm thành Gia Định, ông được thăng làm Chưởng Cơ.

Năm 1795, khi Nguyễn Ánh đem quân ra tiếp trợ thành Diên Khánh, ông được chúa Nguyễn cử đi dưới quyền của tướng Trương Phúc Luật. Trong trận này, ông chém được tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Sĩ, đánh đắm và tịch thu được 8 chiến thuyền. Sau khi lập được nhiều công trận, ông được thăng chức Tả Quân Dinh Phó Tướng theo phò Đông Cung Cảnh giữ thành Diên Khánh. Sau đó vì có xích mích với giám mục Bá Đa Lộc (d'Aran) nên bị triệu về Gia Định và bị tước hết chức quyền.

Về sau Nguyễn Ánh thấy ông cũng có nhiều công trận nên cho phục chức làm Thần Sách Quân Hữu Đồn Chánh Thống, rồi được Nguyễn Ánh cho theo đánh thành Qui Nhơn. Ngay trong trận Bình Di, ông đã đánh thắng nghĩa binh Tây Sơn do tướng Võ Văn Dũng chỉ huy. Đến năm 1800, ông lại được thăng chức Thần Sách Trung Dinh Đô Thống Chế. Khi Nguyễn Ánh ra đánh Qui Nhơn, ông được cử đi theo cánh quân của Nguyễn Văn Thành, đánh phá được nghĩa binh Tây Sơn tại các vùng Thị Dã và An Tràng. Sau đó, Nguyễn Ánh đánh ra Phú Xuân, ông cùng với Tham Tri Trần Văn Trạc được cử ở lại giữ thành Quảng Nam. Trong khi giữ thành, ông lại đánh và bắt được đô đốc Tây Sơn là Nguyễn Văn Khôn và Tham Đốc Hồ Văn Tư tại vùng Trà Khúc, Quảng Ngãi.

Theo Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Sơ Tập, quyển 13, năm Tân Dậu, 1801, trong chiến dịch Tân Quan, quân của Nguyễn Ánh và Tây Sơn đang đánh nhau ở vùng Thị Nại, Tống Viết Phúc xin đi đánh nhưng Nguyễn Ánh không thuận, mà sai Phúc đem quân ra đóng ở Kiền Dương, khi tiến quân vừa tới vùng Thạch Cốc, bị quân Tây Sơn đánh úp, gom tàn quân chạy về phía quân Nguyễn Ánh. Sau đó, vào mùa hạ cùng năm (1801), lúc Phú Xuân đã rơi vào tay Nguyễn Ánh, Nguyễn Ánh sai Tống Viết Phúc và Lê Văn Duyệt đem quân vào cứu viện cho Qui Nhơn(1), Khi quân vừa đến vùng Tam Quan, vừa qua bến đò Tân Quan, Tống Viết Phúc định đánh thẳng đến vùng Bức Cốc, ví quá khinh địch mà ông bị phục binh của tướng Tây Sơn là Từ Văn Chiêu(2) giết chết tại trận. 

Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi vào năm 1802, nhà vua truy tặng ông làm Thái Bảo, Quận Công, thụy là Trung Liệt, dự thờ tại các miếu Bảo Trung, Hiển Trung và Trung Hưng Công Thần. Đến đời vua Minh Mạng, ông lại được truy phong là Bình Giang Quận Công.

Ghi Chú:

(1)          Theo Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Sơ Tập, quyển 13, khi Tống Viết Phúc đang đóng quân ở Kiền Dương, bị tướng của nghĩa binh Tây Sơn là Từ Văn Chiêu mang quân đến đánh úp. Quan Vệ Úy trong quân của Tống Viết Phúc là Trần Văn Xung tử trận. Viết Phúc nổi giận, đích thân mang quân nghênh chiến với Tây Sơn tại Bức Cốc, không dè bị nghĩa binh Tây Sơn mai phục đánh cho quân của Viết Phúc một trận tan tác. Các quan là Vệ Úy Hoàng Phúc Bảo và Hoàng Văn Tứ đều tử trận. Tống Viết Phúc vội gom tàn quân chạy về xin chịu tội với Nguyễn Ánh, nhưng được Nguyễn Ánh tha cho... Mùa hè năm Tân Dậu, 1801, sau khi Nguyễn Ánh tiến quân ra đánh Phú Xuân, Tống Viết Phúc và quan Tham Tri là Trần Văn Trạc được giao ở lại trấn giữ Quảng Nam. Sau khi chiếm xong Phú Xuân, Nguyễn Ánh sai Tống Viết Phúc và Lê Văn Duyệt mang quân vào cứu viện cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu ở Qui Nhơn. Khi đến Quảng Ngãi lại đánh thắng quân Tây Sơn tại vùng sông Trà Khúc, nên tỏ ra khinh địch. Hơn nữa, Tống Viết Phúc rất ghét người Qui Nhơn vì cho rằng họ theo giặc (Tây Sơn). Ông thường bảo với quân sĩ dưới trướng rằng: “Nếu ta đánh được Qui Nhơn, ta sẽ làm cỏ sạch, quyết không để sót một mống nào.” Quân của Viết Phúc vừa quan bến đò Tân Quan đã đánh thẳng vào Bức Cốc. Tướng sĩ dưới trướng khuyên Viết Phúc rằng: “Quân ta ít, nếu cứ khinh thường đối phương mà tiến, lỡ như gặp địch thì sao?” Viết Phúc nói: “Hễ gặp giặc thì ta cứ men theo đường núi mà đi, chúng làm gì được?” Chính vì khinh địch, mà Tống Viết Phúc cứ thẳng đường tiến tới, nhưng vừa tới Bức Cốc thì bị phục binh của nghĩa binh Tây Sơn do Từ Văn Chiêu chỉ huy giết chết.

(2)          Từ Văn Chiêu, không ghi rõ Từ Văn Chiêu quê quán ở đâu, chỉ biết ông vốn là tướng Tây Sơn về hàng với Nguyễn Ánh và được cho làm bộ hạ của Tống Viết Phúc. Tuy nhiên, ngày nào cũng bị Phúc mắng là đồ phản chủ để cầu hàng. Uất ức quá nên Từ Văn Chiêu lại quay trở về với Tây Sơn và lại được Tây Sơn tin dùng. Và người giết chết Tống Viết Phúc trên trận Kiền Dương vào mùa hạ năm 1801 lại chính là tướng Từ Văn Chiêu.

 

12) Phạm Văn An(?-1801)

Phạm Văn An sanh trưởng trong huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường, ngày nay là tỉnh Bến Tre. Khi Nguyễn Ánh bôn tẩu vào đất phương Nam để lẩn trốn nghĩa binh Tây Sơn, thì ông ra đầu quân với chúa, được sung vào quân sĩ của Hậu Quân Võ Tánh. Vào năm 1801, sau khi Trấn Thủ Võ Tánh và Hiệp Trấn Ngô Tòng Châu tử tiết theo thành Bình Định, ông nhất quyết không đầu hàng và vẫn tiếp tục điều khiển việc chống cự với nghĩa binh Tây Sơn tại đây. Nhưng cuối cùng ông bị nghĩa quân giết chết tại trận. Về sau ông được truy tặng chức Chưởng Cơ, phong làm Chiêu Trung Trung Tiết Công Thần và dự thờ tại Miếu Quốc Công.

 

                                           ( Còn tiếp)

 

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn