Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000204
Số lượt truy cập
14635528
HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM( tiếp theo). -Người Long Hồ-
Ngày đăng: 2019-10-09 10:10:30

Năm Nhâm Dần, 1784, ông tháp tùng Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm La, đóng bên ngoài Vọng Các để bổ sung nhân lực. Đến năm Đinh Mùi, 1787, khi Nguyễn Ánh quay trở về nước, thì ông lãnh nhiệm vụ trấn đóng đảo Phú Quốc để bảo vệ cho hoàng tộc Nguyễn Phúc đang lẩn trốn tại đây. Rồi sau đó, ông đưa quân về tiếp viện cho Nguyễn Ánh tái chiếm thành Gia Định vào năm 1788, và được phong chức Nội Thủy Trung Thủy Thuyền, rồi lại thăng Khâm Sai Thuộc Nội Cai Cơ. Năm 1793, ông theo Nguyễn Ánh ra đánh thành Qui Nhơn. Ông hợp cùng Nguyễn văn Trương và Võ Tánh điều khiển thủy quân, đổ bộ lên đánh chiếm vùng Bình Khương. Năm 1799, ông vẫn tiếp tục điều động thủy quân chống nhau với nghĩa binh Tây Sơn, nhưng vẫn không chiếm được thành Qui Nhơn. Ông luôn xông pha và dũng liệt trong tất cả những cuộc giáp chiến với Tây Sơn. Đến năm Canh Thân, 1800, tướng của nghĩa binh Tây Sơn là Trần Quang Diệu đưa thêm quân đến vây thành Qui Nhơn, ông cùng Nguyễn Ánh đem quân ra ứng cứu. Khi đến vùng đèo Cù Mông, ông được lệnh bảo vệ Vũng Trích, trong địa phận Phú Yên. Tuy nhiên, trong trận thủy chiến vào ngày 19 tháng giêng năm Tân Dậu, 1801, ông bị tử trận tại đầm Thị Nại. Khi đó, ông đang đảm nhiệm chức Thống Lãnh Thủy Sư Trung Quân Đại Tướng, vì thế người đương thời quen gọi ông là quan Trung Thủy. Còn nhiều chức tước khác của ông không kể hết được. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, nhà vua phong cho ông chức Tá Mạng Công Thần Đặc Tiền Thượng Trụ Quốc Thiếu Bảo Quận Công.

Sau khi tử trận, linh vị ông được thờ trong Miếu Thị Nại Công Thần. Đến đời vua Minh Mạng, ông được thờ trong Thế Miếu. Đến đời Tự Đức, ông lại được truy phong Tả Vận Công Thần Đặc Tiền Tráng Võ Tướng Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự Bình Giang Quận Công và được đặt tên thụy là Trang Túc. Đồng thời được liệt tự vào Thế Miếu. Dưới thời vua Tự Đức, nhà vua cho xây lại miếu và lăng mộ của Võ Di Nguy tại vùng Phú Nhuận. Hiện vẫn còn lăng mộ của ông tại hẻm 168, đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, với tấm bảng lớn đề: “Lăng Đức Bình Giang Quận Công.” Nhưng dân chúng địa phương luôn quen gọi là lăng “Quan Trung Thủy,” vì ông đã từng giữ chức Trung Quân Chưởng Thủy Dinh. Hằng năm cứ đến ngày 27 tháng 5 âm lịch, hội Phủ Trung của dân vùng Phú Nhuận thường tới đây dâng lễ tế thần theo nghi thức cổ truyền. Cũng nên nhớ ngày giỗ của quan Bình Giang Quận Công Võ Di Nguy rơi vào cùng một ngày với Hậu Quân Võ Tánh.

 

11) Trần Văn Năng

Trần văn Năng là người huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa. Sanh ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ XVIII, trong thời buổi đất nước còn đang phân tranh khốc liệt giữa các thế lực Trịnh Nguyễn và nghĩa binh Tây Sơn. Từ nhỏ, ông đã tinh thông võ nghệ. Theo Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Liệt Truyện Chánh Biên, Tập II, quyển thứ 14, năm Đinh Dậu, 1777, ông đầu quân với chúa Nguyễn, được bổ làm Đội Trưởng rồi được thăng lần lên Nội Thuộc Cai Đội. Từ đó ông theo Lê Văn Duyệt chinh chiến khắp nơi, lập được nhiều chiến công nên được thăng làm Vệ Úy. Sau đó, Nguyễn Ánh cử ông đi theo tướng Nguyễn Văn Thành cất quân đánh chiếm thành Qui Nhơn. Sau trận này, ông được thăng chức Phó Đô Thống Chế Hậu Quân Thần Sách, rồi thăng Thống Chế.

Năm 1802, ông được giao phó nhiệm vụ đánh Bắc Hà và ông đã làm tròn rất xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Năm 1809, vua Gia Long lại cử ông vào Gia Định lãnh chức Thần Sách cai quản 5 doanh, nhưng ít lâu sau đó thì ông được triệu về Kinh. Năm 1810, ông được cử đi cai quản quân đồn trú và một quân Bảo Thành để phòng khi có việc thì nhà vua sai khiến. Năm 1812, ông kiêm chức Phó Tướng Quân Chấn Vũ. Lúc này quân Xiêm La kéo quân sang xâm lấn Chân Lạp, vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân chạy sang Gia Định cầu cứu. Ông bèn đem quân tiến đến vùng Tân Châu, một mặt bố trí phòng thủ, mặt khác cho người về Gia Định cấp báo. Ông muốn đánh thẳng qua Xiêm La, nhưng vua Gia Long không thuận, mà chỉ cho ông sẳn sàng tiếp ứng quân Chân Lạp khi cần thiết mà thôi.

Năm 1812, ông cùng Tả Quân Lê Văn Duyệt đưa Nặc Ông Chân về nước. Sau đó, ông lại được triệu về kinh, kiêm quản 5 doanh quân Thần Sách. Đến năm 1818, giặc cướp nổi lên ở vùng Nghệ An, quân địa phương không dẹp được, triều đình bèn cử ông ra đánh dẹp. Đến năm Minh Mạng nguyên niên, 1820, ông lãnh chức Quyền Chưởng Tiền Quân Ấn Vụ, kiêm lãnh Thị Vệ Đaị Thần. Cùng năm đó, ông được nhà vua giao cho việc coi sóc xây dựng cung Từ Thọ. Năm 1822, triều đình kiểm duyệt quân đội, ông được giao chức Phù Liễn Sứ. Khi vua Minh Mạng tuần du ra Bắc, ông được sung làm Tùy Giá Đại Thần. Năm 1823, khi triều đình sửa sang lại nhà Thái Miếu, ông được sung chức Đổng Lý Đại Thần. Cùng năm ấy, ông được chuyển vào Nam làm Phó Tổng Trấn thành Gia Định. Đến năm 1824 thì được triệu về kinh làm Thự Tiền Quân Đô Thống Chế, coi danh sách những người được hưởng tập ấm. Năm 1826, ông được thăng Chưởng Doanh, kiêm quản Thương Bạc vào coi quân ở Giáo Đường. Năm 1828, sung chức Tào Chính, rồi quyền lãnh ấn triện của Thống Chế Tướng Quân. Năm 1832, ông được thăng Thự Tiền Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự. Sau đó vua Minh Mạng xét thấy ông lập được quá nhiều công lao với triều đình và lúc nào cũng được tiếng khen từ thần dân và các quan đại thần khác, nên phong cho ông tước Lương Tài Hầu.

Cùng năm 1832, khi nghĩa binh Lê Văn Khôi nổi lên chống sự áp bức của quan lại thành Gia Định, ông được vua cử làm Bình Khấu Tướng Quân với cờ hiệu và thể bài. Đồng thời vua Minh Mạng cũng cho phép con của ông là Trần Văn Mân được theo cha vào Gia Định đánh giặc. Không thấy Quốc Sử Quán Triều Nguyễn ghi lại ông mất lúc nào và ở đâu. 

                                                                             ( Còn tiếp)

 

Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn