Mục ÔN CỐ TRI TÂN do Chân Trần bày ra, rất hợp gu người già chúng tôi. Xin cho Đá Trứng  góp hội vài bài  phục vụ bạn đọc.

Bài 2

HỌC IM LẶNG

   Những học sinh trường Tendai thường học trầm tư trước khi Thiền du nhập vào Nhật Bản . Bốn người trong bọn họ là những bạn thân cam kết thi im lặng với nhau trong bảy ngày.

   Ngày đầu cả bốn đều im lặng. Cuộc trầm tư cùa họ bắt đầu một cách may mắn. Nhưng khi đêm đến và những ngọn đèn dầu mờ dần, một anh không giữ được nữa kêu một người giúp việc :

   “ Hãy giữ những ngọn đèn đó lại “

   Anh thứ nhì ngạc nhiên khi nghe anh thứ nhất nói, bèn nhắc:

   “ Chúng ta không được nói một tiếng nào .”

   Anh thứ ba hỏi :

   “ Tại sao chúng mầy nói “

   Anh thứ tư kết luận :

   “ Tao là người duy nhất không nói “

            ( GÓP NHẶC CÁT ĐÁ - MUJU - Lá Bối ) 

LỜI BÀN : Thứ ba trong Bát Chánh Đạo là CHÁNH NGỮ, người theo Phật Pháp giữ Chánh ngữ là không nói gian dối, không nói hai lòng, không nói du hí “. Tuy vậy, thỉnh thoảng trong những câu chuyện về Thiền chúng ta có gặp  những chuyện khôi hài như trên . Khôi hài mà có Thiền vị , có lẽ tu Thiền cũng cần có chất hài chăng ?  

   Hình như lâu rồi, tôi đọc trong “ Cái Dũng của Thánh Nhân “ của học giả Nguyễn duy Cần có kể câu chuyện một Thiền sinh con nhà quý tộc xin vào thiền viện tu tập . Sau mấy năm chuyên cần tu học, anh nầy báo với thầy là mình đã đạt được sự bình tỉnh cao nhất, cho dù có sấm chớp bên tai, rắn độc thú dữ xông vào cũng không làm cái tâm anh xao động . Thầy bèn cho làm cuộc trắc nghiệm như sau :  Cho anh Thiền sinh ngồi giữa Thiền đường , phủ tà áo xòe rộng ra hai bên . Anh Thiền sinh tập trung tinh thần cho cuộc thử thách chắc là ghê gớm lắm của Thầy . Thầy bảo một người khác giả bộ đi ngang đạp lên tà áo gấm rất đẹp của anh Thiền sinh . Là con nhà quý tộc vốn quen sạch sẽ, nay tà áo bị đạp lên làm dơ, anh quay sang cau mày khó chịu nói với anh kia :

   “ Anh này đi không coi gì cả, dẫm dơ cái áo của ta “

   Ông Thầy lại vỗ vai người Thiền sinh nói :

   “ Thôi ! Khỏi thử ."

   Qua 2 chuyện trên xem ra làm chủ cái TÂM của mình không là việc dể .

                               Đá Trứng ( tháng 6-2013 )